Novi Kaspersky Safe Kids: Fleksibilnost za djecu, savjeti za roditelje

Kompanija Kaspersky Lab je pomoću novih opcija za IOS i Android platforme upotpunila svoje bezbjednosno rješenje kako bi zaštitila djecu od digitalnih prijetnji. Sada, djeca mogu daljinski da traže dozvolu od roditelja za pristup nedostupnim sajtovima ili aplikacijama uz pomoć samo jednog klika, dok roditelji primaju korisna obavještenja kada Kaspersky Safe Kids detektuje opasne situacije.

Roditeljima se ovi savjeti prikazuju u vidu komentara u okviru Kaspersky Safe Kids podešavanja, kao i u izvještaju o internet aktivnostima djeteta na My Kaspersky portalu. Korisne informacije se takođe mogu pojaviti kao dio hitnog obavještenja na mobilnom uređaju roditelja, ukoliko, na primjer, dijete pokušava da pristupi stranici iz kategorije koje su roditelji blokirali (stranice sa neprikladnim jezikom).

Rezultati ankete koju je sprovela kompanija Kaspersky Lab, zajedno sa kompanijom B2B International, pokazuju da jedan od tri roditelja osjeća da ne može da kontroliše ono što njegova djeca vide i rade na internetu. Uprkos postojanju alata koji uključuju roditeljsku kontrolu, roditelji ponekad ne znaju kako da reaguju na onlajn ponašanje svoje djece. Na primjer, oni ne znaju da li bi trebalo djetetu da oduzmu uređaj ako ono pokušava da pristupi stranicama za kockanje. Takođe ne znaju koliko strogi treba da budu prilikom razgovora sa svojom djecom u situacijama kada sistem registruje interesovanje za stranice za odrasle.

Savjet psihologa koji je integrisan u novu verziju Kaspersky Safe Kids, dozvoljava roditeljima ne samo da adekvatno procjene stepen rizika sa kojim su njihova djeca suočena, već da promjene pristup dječijoj onlajn bezbjednosti. Roditelji će dobijati informacije o neprikladnim stranicama i aplikacijama kada se pojave novi sumnjivi kontakti, kada se obavi neka onlajn kupovina, ukoliko je prisutna prekomerna upotreba interneta, kao i u mnogim drugim situacijama.

„Koji god proizvod da razvijamo, uvijek težimo da on bude jednostavan za korištenje i što više intuitivan. Jako je važno da roditelji budu mirni, a djeca zaštićena. Želimo da naš proizvod koji štiti djecu obezbjedi više od čiste tehničke podrške, da bude partner roditeljima. Kaspersky Safe Kids je više od pukog kontrolisanja dječije Internet aktivnosti, mi želimo da pomognemo roditeljima da bolje razumiju zašto se djeca ponašaju na određen način i zašto su zainteresovana za određene sadržaje. Vjerujemo da savjeti psihologa ne dodaju samo ljudskost ovom programu, već podižu zaštitu na potpuno novi nivo”, izjavio je Andrej Močola (Andrei Mochola), direktor sektora za krajnje potrošače u kompaniji Kaspersky Lab.

Još jedna karakteristika proizvoda (Android verzija) dozvoljava djeci da zahtjevaju pristup ograničenim stranicama ili aplikacijama. Ukoliko je roditelj konfigurisao Kaspersky Safe Kids kako bi spriječio dijete da koristi određene tipove stranica ili aplikacija, otvoriće se prozor u kome se odbija pristup kada god dijete pokuša da ih otvori. Sada, dijete može da pošalje zahtjev za pristup direktno sa ovog prozora. Ukoliko se roditelj slaže, mogu se dogovoriti oko zahtjeva klikom na jedno dugme. Za iPhone i iPad, ova funkcija radi samo za web stranice.

Novi Kaspersky Safe Kids je dostupan na www.kaspersky.com/safe-kids. Nove karakteristike će takođe biti dostupne za Windows i Mac 2017. godine.

Kao dodatak funkcijama koje su opisane iznad, ovo rješenje pomaže roditeljima da budu obavješteni o tome šta njihovo dijete radi onlajn, koliko vremena provodi na internetu, koje stranice posjećuje, koje igrice igra, sa kim komunicira na društvenim mrežama i gdje ide.

Comments are closed.