O nama

Imel d.o.o. Lukavac je pristutan na tržištu od 1994. godine. Danas upošljava 40 visokostručnih i visokospecijalizovanih osoba u stalnom radnom odnosu i mnoštvo vanjskih saradnika.

 

Djelatnost preduzeća provodi se kroz dvije divizije:

 • BIT – biznis informacione tehnologije – dio preduzeća koji se bavi prometom IT opreme, informaciono tehničkim konsaltingom, računarskim mrežama, operativnim sistemima i sl.
 • BIS – biznis informacioni sistemi – dio preduzeća koji se bavi poslovnim konsaltingom, projektovanjem poslovnih informacionih sistema, proizvodnjom i implementacijom softvera i sl.

 

Politika kvaliteta

Potpuno smo opredjeljeni da ispunimo zahtjeve kupaca kroz:

 • Isporuku kvalitetnih proizvoda i pružanje kvalitetnih usluga
 • poštivanje ugovorenih rokova
 • prihvatljivu cijenu proizvoda i usluga koja zadovoljava zahtjeve vlasnika i zaposlenika, a prilagođena je tržišnim uslovima i mogućnostima kupaca
 • Održavanje isporučenih proizvoda i implementiranih softverskih rješenja naša je permanentna obaveza. Sve zahtjeve kupaca u pogledu održavanja rješavamo u najkraćem mogućem roku.
 • Sa kupcima održavamo kontinuiranu komunikaciju u pogledu identifikacije njihovih zahtjeva i mjerenja zadovoljstva. Uvijek smo spremni pružiti našim kupcima savjete u oblasti našeg djelovanja. Osnovni cilj nam je zadržati postojeće kupce i raditi na dobijanju novih.
 • Poštivanjem preuzetih obaveza sa dobavljačima izgrađujemo povjerenje i partnerske odnose, u cilju osiguranja stabilnog snabdjevanja kvalitetnim proizvodima i rezervnim dijelovima.
 • Neposredne interne komunikacije i međusobno povjerenje među zaposlenicima omogućuju otvorenost i nesmetan protok ideja u firmi. Timski rad – kod nas je način i pravilo ponašanja.
 • Ljudske resurse smatramo najznačajnijim resursima u firmi i zbog toga edukaciji zaposlenika i praćenju savremenih trendova razvoja u branši kojoj pripadamo dajemo značajnu ulogu u našem poslovanju.
 • Svi zaposlenici su obavezni stalno poboljšavati svoj rad.
 • Cilj nam je da u svim procesima stvorimo ugodno i sigurno radno okruženje i ostvarimo planirane rezultate. Iz tog razloga posebnu pažnju posvećujemo radnim uslovima, potrebnoj opremi i pristupu savremenim rješenjima u branši.
 • Motivacija zaposlenika je vezana za kvalitet i obim obavljenih poslova. Opredjeljenje svih je stvaranje firme od ugleda za šire okruženje.
 • Poštivanje odredbi Politike kvaliteta je obaveza za sve zaposlenike.