Održana radionica na temu Obrasci polugodišnjih izveštaja iz ImelBis-a

Uspješno je održana radionica koja će korisnicima ImelBis sistema pomoći kod kreiranje obrazaca za godišnji i polugodišnji obračun kroz Poslovnu analizu ImelBis-a. Korisnici su upoznati sa pripremom kontnog okvira za automatsko zatvaranje klasa, pripremom obrazaca i exportom obrazaca. Automatski export podataka podrazumijeva izvoz podataka iz bruto bilansa u excel i uvezivanje sa pripremljenim obrascima u ImelBis-u.

Radionici su prisustvovali predstavnici sledećih firmi:
Ramex d.o.o. Kladanj
JU Dom zdravlja Olovo
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzla
Anno d.o.o. Tuzla
Kopex Sarajlić d.o.o. Srebrenik

Realizacija projekta LOD III

Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla u saradnji sa Imel d.o.o. krenuo je sa realizacijom projekta „Web marketing prilika za zapošljivost žene u općini“ a u sklopu UNDP-ovog projekta  „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti 2 miliona eura.
Cilj ovog projekta edukacije je da sve polaznice sa VSS obrazovanjem steknu znanje iz oblasti informatike koja su im potrebna radi zaposlenja i stvaranje kadra novog profila iz oblasti web programiranja. Provedba projekta edukacije mladih žena provodi se putem učioničke nastave, sa podrškom predavača kao i praktičnim dijelom rada na računaru. Polaznice će u toku edukacije proći kroz pet modula Word, Excell, PowerPoint, Internet i Osnove grafičkog i web dizajna.
Projekat edukacije se temelji na konstruktivnoj usluzi stvaranja kvalitetnog kadra koji zadovoljava sve zahtjeve trenutnog tržišta rada a u cilju smanjenja nezaposlenosti. Predviđeno vrijeme trajanja projekta edukacije je 4 (četiri) mjeseca, nakon čega će se polaznicama uručiti Certifikat kao dokaz o osposobljenost za korištenje računara.

20% popusta na sve Kaspersky proizvode

Kakvi god da su uzroci, gubitak poslovnih podataka pogađa svakoga: kompaniju, njene zaposlene ali i klijente. Prema istraživanju agencije B2B International, informacije o klijentima, kao i finansijski podaci, izgubljeni su  ili dospjeli u pogrešne ruke u 36 odsto slučajeva. Uzroci gubitaka podataka mogu biti i spoljašnji i unutrašnji. Prema tvrdnjama 35 odsto stručnjaka informacionih tehnologija, najčešći razlog gubitaka podataka njihovih kompanija jeste zaraženost štetnim softverom, što predstavlja najčešću spoljnu prijetnju.

Daljim istraživanjem, B2B Internetional došao je do poražavajućih činjenica o niskoj svijesti top menadžmenta i brizi za informacijama i podacima u kompanijama te sajber prijetnjama.

*  čak 28 odsto korisnika nema redovno ažuriran antivirusni program u svojim kompanijama
*  57 odsto kompanija ne kontroliše koje aplikacije koriste zaposlenici zbog bezbijednosti sistema ali i efikasnosti uposlenih.

BOSNA SUNCE OSIGURANJE u saradnji sa KASPERSKY LAB vodećim svjetskim proizvođačem antivirusne i digitalne zaštite vodeći računa za svoje poslovne korisnike čija sigurnost podataka i informacija unutar kompanije još uvijek nije na zavidnom nivou, osigurao je:

                 * popust za sva Kaspersky rješenja u visini od 20%. 

Za 5 korisnika

Za 10 korisnika

Za 20 korisnika

Za 50 korisnika

Za 100 korisnika

Već od

35 KM /računar

Već od

33 KM /računar

Već od

27 KM /računar

Već od

22 KM /računar

Već od

20 KM /računar

 

 

 

Promocija vrijedi od 01.07. do 30.09.2013 godine.

Rezervacije najboljeg sigurnosnog poslovnog rješenja po promotivnoj cijeni za korisnike BSO možete izvršiti kod Kaspersky prodajnog partnera za BiH – IMEL d.o.o. kontakt e-mail prodaja@imel.ba ; 0387 35 553 504;  550 100; 550 101.

 

Top poslovni rizici, interne i eksterne prijetnje (istraživanje B2B International):
* 61 odsto kompanija pretrpjelo je zlonamjerne napade tokom 2012.
* 50 odsto kompanija se slaže da su sajber prijetnje druge na listi poslovnih rizika i da se iznad njih na listi nalazi samo ekonomska nestabilnost (55 odsto)
* 37 odsto kompanija ozbiljno brine o šteti koja može biti nanijeta brendu i ugledu, a koja može biti prouzrokovana sajber-bezbjednosnim problemima
* 35 odsto kompanija je potvrdilo da je prevarantsko preuzimanje informacija predstavljalo problem
* 11 odsto kompanija pretrpjelo je unutrašnju prijetnju tako što je neko od zaposlenih izgubio neki uređaj sa povjerljivim podacima koji nisu bili zaštićeni

Imel i Kaspersky prijatelji koncerta

Popularna hrvatska pjevačica Severina Vučković pred više od deset hiljada svojih obožavatelja u subotu uvečer održala je koncert pod vedrim nebom u Koncertnoj areni jezera Modrac u Lukavcu. Da se uistinu spremao spektakl pokazivale su i rijeke posjetilaca koje su se, nekoliko sati prije početka, slivale ulicama koje vode prema pomenutoj areni.


Imel je uz pomoć Kaspersky Lab vodećeg svjetskog rješenja za digitalnu bezbijednost bio prijatelj ovog velikog događaja te je svojim kupcima i partnerima obezbijedio da sa ulaznicom sa Severiniog koncerta ostvare dodatni popust na sve Kaspersky proizvode u periodu od 15.06. do 15.07.2013. godine.
Gošća iz Hrvatske je na kraju obećala kako će ponovo doći u koncertnu arenu jezera Modrac, a organizatorima koji su priredili izvanredan štimung i vjernoj publici uputila je zahvalnost i obećala novi dolazak na najljepšu pozornicu u BiH.

Imel partner Startup Weekendu u Tuzli

Imel doo na ovogodišnjem Startup Weekendu pojavio se u ulozi Zlatnog sponzora. Događaj koji se svake godine održava u više od dvadeset zemalja svijeta po prvi put je bio i u Tuzli.


Imel doo je do sada u nekoliko navrata pokazao primjer društveno odgovorne organizacije koja prepoznaje značaj ovakvog dešavanja tako da ni ovaj put nije propustio priliku da podrži mlade ljude. Ideje učesnika ujedno i budućih mladih poduzetnika, su izuzetno značajne za lokalnu zajednicu pa i šire, samim tim što povezuju studente, mlade nezaposlene sa poslodavcima. Organizaciju ovog projekta Imel doo podržao je IT opremom kao nagradama za učesnike sa najboljim poslovnim idejama.

Web marketing prilika za zapošljivost žena na Općini Lukavac

Imel doo u saradnji sa Općinom Lukavac i nevladinom organizacijom DIR Tuzla realizuje projekat „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) .
Cilj ovog projekta je obezbjeđenje uslova da zainteresovane mlade žene sa VSS obrazovanjem steknu znanje iz oblasti informatike odnosno da im se pruži podrška usmjerena ka jačanju ličnog identiteta i sticanja informatičke pismenosti, znanja i vještina za traženje posla i specifičnog znanja web marketinga za kojim poslodavci sve više imaju potrebe.
Krajni rok za prijavu zainteresovanih kandidatkinja je 14.06.2013 u prostorijama Službe za zapošljavanje (prostorije Biroa Lukavac).

ImelBis radionica – Kadrovska evidencija

Imel nastavlja praksu organizovanja radionica. I ovaj put smo odgovorili zahtjevima naših korisnika i organizovali radionicu na temu “KADROVSKA EVIDENCIJA – Veza sa ImelDMS-om

Radionica je namijenjena svim korisnicima koji rade sa obradom podataka u Kadrovskoj evidenciji i žele da automatski kreiraju i uvedu u elektronski protokol pojedine dokumente koji nastaju u njihovom radu. (Ugovori o radu, Rješenje o godišnjim odmorima, Rješenje o promjeni radnog mjesta i sl.)

Ova radionica je prilika da se upoznate sa opcijama u kadrovskoj evidenciji u kojima se evidentiraju osnovni podaci o zaposlenicima, promjena radnog mjesta, prekid radnog odnosa, evidencija radnog staža i sl. kao i mogućnost automatskog protokolisanja istih u elektronski protokol – ImelDMS.
Uvođenjem elektronskog protokola olakšava se rad na protokolu, smanjuje se količina bespotrebnih papirnih dokumenata i stvara se trajna baza podataka elektronske verzije dokumenata.

Iskoristite priliku i sudjelujte u ovoj radionici kako biste naučili u što većoj mjeri iskoristiti sve mogućnosti ImelBis-a, ImelHR i ImelDMS-a.

Termin i mjesto održavanja
Radionica će se održavati u prostorijama Imel-a u Lukavcu, 13.06.2013. g. (ČETVRTAK) 10,00 – 14,00 h

Predavači:
Sadina Šabanović, konsultant,
Mirza Nurkić, konsultant

Agenda:
 Pojam, značaj i koristi primjene ImelHR i ImelDMS        10:00 – 10:30
 Uslovi za primjenu obrazaca upri kreiranju dokumenata u ImelHR-u i veza sa ImelDMS     10:30 – 11:00
 Pauza za kafu      11:00 – 11:15
 Organizacija knjiga protokola – način organizacije knjiga protokola   11:15 – 11:45
 Godišnji odmori – planiranje, rješenja …     11:45 – 12:00
 Praktična primjena kroz ImelBis   12:00 – 14:00
 Godišnji odmori
– Ugovori o radu
– Promjena radnog mjesta
– Prekid radnog odnosa
Pretraga dokumenata u elektronskom protokolu

Cijena radionice:
 80 KM + PDV po kandidatu – za korisnike Ugovora o saradnji iz oblasti održavanja i izgradnje poslovnog informacionog sistema
 130 KM + PDV po kandidatu – za ostale učesnike

Za program i dodatne informacije o radionici, kontakt osoba je dipl. oec. Sadina Šabanović, Konsultant (sadina.s@imel.ba; ++387 62 340 914; ++ 387 35 550-100; fax: ++ 387 35 553-503
Zainteresovani mogu poslati prijavu na slijedeće sdrese: sadina.s@imel.ba, mirza.n@imel.ba i amra.b@imel.ba
Broj mjesta je ograničen!

Prijava na radionicu


Novi projekti implementacije ImelBis-a

Na referens listu Imel doo je dodao dva značajana projekta u oblasti upravljanja poslovnim procesima. Riječ je o unapređenju poslovanja u JU Dom zdravlja Zenica, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja Primarnu zdravstvenu zaštitu i Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu djelatnost za pripadajuću populaciju svih dobnih skupina.

Implementacija ImelBis-a i DMS-a odvijat će se u dvije etape. U prvoj etapi fokus će biti na uvođenu ImelBis-a koji će pružiti cjelokupnu informacionu podršku zdravstvenoj ustanovi, dok će se u drugoj fazi implementirati sistem za upravljanje dokumentima. Implementacijom DMS sistema, ustanova će štedjeti vrijeme i novac, postići će se bolja saradnja između procesnih timova i organizacionih cjelina kao i jednostavno i pristupačno upravljanje dokumentima.

Druga, ali ne manje važna implementacija ImelBis-a započela je u Neno d.o.o. Teslić, firmi koja se bavi prozvodnjom pletenih, tkanih i štrikanih proizvoda. Neno d.o.o. zauzima lidersku poziciju u BiH u proizvodnji pertli i kanapa a kako bi išao u korak sa vremenom mnogo ulaže u savremenu tehnologiju. Implementacijom ImelBis-a očekuje se smanjenje troškova poslovanja, dobijanje kvalitetnih izvještaja koji će moći pravovremeno podržati menadžment u donošenju odluka.

Želite da utvrdite informatičko znanje i steknete certifikat o poznavanju rada na računaru?

Poznavanje rada na računaru danas su jedan od osnovnih preduvjeta za zaposlenje.
Imel vam u svom edukativnom centru omogućava da kroz petodnevne mini radionice provjerite svoje znanje rada na računaru i kroz testiranje dođete do potrebnih certifikata.

Radionice će biti podijeljene po temama:

Microsoft Windows
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Internet

Kako bi ste znali s kojom razinom poznavanja rada na računaru raspolažete, Imel je po završetku svake radionice pripremio testove koji vam u tome mogu pomoći, a za uspješno položene testove se izdaju certifikati.

Kandidati mogu odabrati pojedinačno teme i oblasti koje ih zanimaju ili se priključiti na svih pet radionica i ostvariti super popust.

Cijena jednodnevne mini radionice na temu po izboru – 50 KM
Cijena pet jednodnevnih mini radionica – 175 KM

U cijene je uključena literatura i izlasci na ispite sa certifikatima za uspješno položene testove.

Za kandidate koji ne žele pohađati radionice a imaju adekvatno predznanje iz gore navedenih oblasti, omogućen je i sam izlazak i polaganje testova za sticanje certifikata.

Prijave možete izvršiti putem telefona:

035 550-100
035 550-101

Ili na email: edukacija@imel.ba

Termini o održavanu radionica će biti naknadno objavljeni.

Održana radionica na temu upravljanje dokumentima DMS – Elektronski protokol

Uspješno je održana radionica koja će korisnicima ImelBis sistema pomoći kod implementacije prve faze uvođenja DMS-a – Elektronski protokol. Uvođenje elektronskog protokola ima za cilj da olakša rad na protokolu, smanji količinu bespotrebnih papirnih dokumenata i stvori trajnu bazu podataka elektronske verzije istih. Na takav način obezbijedit će se integritet, sigurnost, dostupnost i tačnost dokumenata. Korisnici DMS-a dolaze do uštede vremena i novca, bolje saradnje između procesnih timova i organizacionih cjelina i boljim upravljanjem elektronskim i fizičkim prostorom.
Radionici su prisustvovali predstavnici sledećih firmi:
Bimal d.d. Brčko,
Sisecam Soda d.o.o. Lukavac
JKP Komunalno d.d. Živinice
Ramex d.o.o. Kladanj
Mostarlić d.o.o. Gračanica